Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής «οι Όροι») πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. (εφεξής «η Ιστοσελίδα»). Οι Όροι αυτοί ρυθμίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας και ολόκληρου του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας δηλώνετε ότι συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης. Εάν διαφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. 

1. Γενικά 

Η Ιστοσελίδα (εξαιρουμένων τυχόν συνδεδεμένων ιστοσελίδων) ελέγχεται από την εταιρεία με την επωνυμία «NOBLE MEN I.K.E..», που εδρεύει στην Υμηττού 190, Παγκράτι,Τ.Κ. 16636 (εφεξής «η Εταιρεία»). Με την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, καθώς και ότι για τα εν λόγω ζητήματα αποκλειστικά αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. 

Η Ιστοσελίδα και οι περιεχόμενες σε αυτή πληροφορίες για προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για τους κατοίκους της Ελλάδας. Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται ότι το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα. 

2. Πνευματική Ιδιοκτησία 

Τα πνευματικά δικαιώματα επί του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων ενδεικτικά των κειμένων, των εικόνων, των ήχων, του λογισμικού, καθώς και οποιουδήποτε άλλου υλικού της Ιστοσελίδας, ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία. Κατ’ εξαίρεση, ενδέχεται να περιέχεται στην Ιστοσελίδα υλικό που δεν ανήκει στην Εταιρεία, για το οποίο η Εταιρεία έχει λάβει την απαραίτητη άδεια χρήσης από τον σχετικό ιδιοκτήτη. 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή αποσπασμάτων της Ιστοσελίδας είτε με εκτύπωση είτε με λήψη σε σκληρό δίσκο (download), καθώς και η περαιτέρω κοινοποίησή αυτών σε τρίτους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι ως άνω ενέργειες πραγματοποιούνται για προσωπικούς ή/και πληροφοριακούς σκοπούς, καθώς και ότι πάντα θα αναγράφεται σε εμφανές σημείο η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της Ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η τροποποίηση του ή η ενσωμάτωση του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έγγραφη (hard copy) ή ηλεκτρονική (soft copy) μορφή, περιλαμβανομένης και της αντιγραφής του σε άλλη Ιστοσελίδα. 

3. Σήματα 

Όλα τα σήματα, λογότυπα και οι απεικονίσεις που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα στην ή χρησιμοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια χρήσης από την Εταιρεία. Η χρήση οποιουδήποτε σήματος, λογοτύπου ή απεικόνισης της Ιστοσελίδας χωρίς ειδική έγγραφη άδεια της Εταιρείας απαγορεύεται αυστηρά. 

4. Διαθεσιμότητα των προϊόντων 

Η απλή αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται στην Ιστοσελίδα. 

5. Περιεχόμενο 

Οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να βασίζεστε στις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα για την παροχή τυχόν συμβουλών (π.χ. ιατρικής συμβουλής). Η Εταιρεία δεν εγγυάται για την ακρίβεια ή/και πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ουδεμία πληροφορία στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί παρακίνηση για την πραγματοποίηση επένδυσης, ούτε αποτελεί βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. 

Η Εταιρεία, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, καθώς και οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους τους δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, ζημία ή έξοδα που προκληθούν στο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας. Η Εταιρεία μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ή/και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους και ως εκ τούτου παρακαλείσθε να ανατρέχετε σε αυτούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

6. Σύνδεση /Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες 

Σε διάφορα σημεία της Ιστοσελίδας ενδέχεται να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις με τρίτες Ιστοσελίδες. Αυτό σε καμία περίπτωση δε συνεπάγεται ότι η Εταιρεία συνδέεται με οποιαδήποτε από αυτές τις Ιστοσελίδες ή τους διαχειριστές τους ούτε ότι ελέγχει ή εγκρίνει των περιεχόμενο των Ιστοσελίδων αυτών . Ως εκ τούτου, η Εταιρία, οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, καθώς και οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους τους, δε φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή για τη φερεγγυότητα αυτών, στοιχεία τα οποία δεν έχουν εξακριβωθεί ούτε επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες. 

7. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών 

H Εταιρεία υπό τη ιδιότητα της ως υπευθύνου επεξεργασίας δηλώνει και δεσμεύεται ότι έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. 

Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία συλλέγει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

  • Η διεύθυνση του υπολογιστή από τον οποίον επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, 
  • Τον τύπο και την έκδοση του browser που χρησιμοποιήθηκε, 
  • Τις ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση, καθώς και 
  • Την ημέρα και ώρα των εν λόγω αιτήσεων. 

Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και την υποβοήθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της Ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς αναγνωρίσιμης πληροφορίας. 

Επίσης, στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε με την Εταιρεία, ενδέχεται να αποθηκεύουμε πληροφορίες, όπως το όνομα σας, το είδος της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το είδος του αιτήματος σας, καθώς και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε. Οι ανωτέρω πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό της απάντησης στο αίτημα σας. 

Ενδεχομένως, επίσης, να χρειαστεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση συμμετοχής σας σε διαγωνισμό ή/και σε άλλη διαδικασία προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών ή/και με την αποστολή πληροφοριών για τη δημιουργία προσωπικού προφίλ, προκειμένου να απολαμβάνετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας. 

  H Εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιεί τα δεδομένα σας στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες προς τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσης σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες τους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 

Προκειμένου να έχετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες, να τις ενημερώνετε, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμα αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών σας από την Εταιρεία, μπορείτε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.noblemenbeer.gr

8. Cookies 

Χρησιμοποιούμε cookies στην Ιστοσελίδα για ποικίλους σκοπούς, προκείμενου να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στην Ιστοσελίδα. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη Ιστοσελίδα γίνεται χρήση Google Analytics cookies, προκειμένου να αναφέρει τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση στοιχείων μη προσωπικής ταυτοποίησης, είναι ανώνυμα και χρησιμοποιούνται για να επεξεργαστούμε τη συμπεριφορά των χρηστών. Σκοπός αυτού είναι η στατιστική ανάλυση των χρηστών που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μας, η οποία μας βοηθά να λαμβάνουμε καλύτερες αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας, καθώς και για χρήση της πληροφορίας σε ενέργειες marketing.

Για την είσοδο στο site πρέπει να είστε ΑΝΩ των 18 ετών
ΑΝΩ
των
18
ΚΑΤΩ
των
18
Για να εισέλθετε πρέπει να είστε 18 και άνω. Σας κατευθύνουμε κάπου που θα είστε πιο ασφαλείς!